Chitpavan Brahman Sangh, Nashik कार्यकारिणी (सन २०१५ - २०२०)

President


Vikas Narayan
Gondhalekar


Plot No. 16, Mitra Mandal Colony, Osmanpura, A'bad.

Mo. 9922941684

Vice-President


Arvind Ramakant
Joshi


Flat No. 2, Yashodeep App, Osmanpura, A'bad.

Mo. 9822116835

Secretary


Subhash Keshav
Apte


Plot No. 7, Sahayog Nagar, Garkheda, Aurangabad.

Mo. 9421410147

Co-Secretary


Parimal Abhay
Marathe


Plot No. 9, Sandesh Nagar, Opp. Kada Off, Aurangabad.

Mo. 8975567574

TreasurerMrs. Mugdha Manoj
Kelkar


10, Khinvasara Fort, Ulkanagri, Aurangabad.

Mo. 9822038923Committee Members


Shreekar Parshuram
Ghanekar


Plot No. 50, Shreya Nagar, New Osmanpura, A'bad.

Mo. 9422205495

Dr. Shrikant Suhas
Sahastrabuddhe


Plot No. 14, Shreya Nagar, New Osmanpura, A'bad.

Mo. 9822046020

Arvind Ramchandra
Phalke


Plot No. 80, Savarkar N-5, CIDCO, Aurangabad.

Mo. 9763407285Anand Ashok
Gadre


Flat No. 3, Nath Prangan, Garkheda, Aurangabad.

Mo. 9881199137

Atul Ramesh
Joshi


M-5, Umahesh App., Jyoti Nagar, Aurangabad.

Mo. 9370706818

Mrs. Shreeya Aashish Gokhale


SPAN, 190, N-1, B-Sector, CIDCO, Aurangabad.

Mo. 9422202965

Mrs. Surbhi Sameer
Sathe


Flat No.5, Suyash Res., Shreya Nagar, Aurangabad.

Mo. 9822219218

Friend, Philosopher & Guide


Suhas
Sahastrabuddhe


Plot No. 14, Shreya Nagar, New Osmanpura, A'bad.

Mo. 9822046020

2020- All Rights Reserved -SPAN Infotech.