Chitpavan Brahman Sangh, Nashik कार्यकारिणी (सन २०२० - २०२५)

President


Vikas Narayan
Gondhalekar


Plot No. 16, Mitra Mandal Colony, Osmanpura, A'bad.

Mo. 9922941684

Vice-President


Arvind Ramakant
Joshi


Flat No. 2, Yashodeep App, Osmanpura, A'bad.

Mo. 9822116835

Secretary


Subhash Keshav
Apte


Plot No. 7, Sahayog Nagar, Garkheda, Aurangabad.

Mo. 9421410147

Co-Secretary


Sachin Prabhakar
Oak

Yogeshwari, Flat No. 8, Tirupati Vihar Apt., Garkheda, Aurangabad.

Mo. 9422205499

TreasurerMrs. Sushma Subhash Apte


Plot No. 7, Sahayog Nagar, Garkheda, Aurangabad.

Mo. 9404012243Committee Members


Mrs. Surbhi Sameer
Sathe


Flat No.5, Suyash Res., Shreya Nagar, Aurangabad.

Mo. 9822219218

Mrs. Rutuja Shrikant
Sahastrabuddhe


Durga, Flat No.14, Shreya Nagar, Aurangabad.

Mo. 9763679175

Friend, Philosopher & Guide


Suhas
Sahastrabuddhe


Plot No. 14, Shreya Nagar, New Osmanpura, A'bad.

Mo. 9822046020

2020- All Rights Reserved -SPAN Infotech.